Збір документальних свідчень військової агресії російської федерації проти України

Крим – це Україна

Безперервний історичний зв’язок між Україною і Кримом існує впродовж багатьох століть і відображений у численних архівних документах. Особливо суттєвий внесок в економічний, соціальний, культурний та політичний розвиток Кримського півострова Україна здійснювала починаючи з другої половини ХХ ст. – після юридичного закріплення статусу Криму як складової частини української території.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань та україніки зберігається значний масив різнопланових документів, що висвітлюють нерозривний взаємозв’язок України і Криму у ХХ – на початку ХХІ ст. Це документи радянського періоду, зосереджені передусім у фондах № 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991)» і № 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919–1991)», документи незалежної української держави, пов’язані з діяльністю сучасних українських політичних партій (фонди № 270 «Політична партія «Народний рух України» (НРУ, Рух), м. Київ (1989 – по теперішній час)», № 271 «Українська республіканська партія (УРП), м. Київ (1990–2002)», № 272 «Демократична партія України (ДемПУ), м. Київ (1990 – по теперішній час)», № 317 «Ліберальна партія України (ЛПУ) та Всеукраїнська громадська організація «Ліберальне Молодіжне Об’єднання» (ЛіМО), м. Київ (1991 – по теперішній час) (об’єднаний фонд)» та ін.), а також документи україніки («Колекція документів «Український музей в Празі» (1925–1948)» (ф. 269), періодичні видання, фонди особового походження діячів діаспори тощо).

Експозиція віртуальної виставки складається з трьох розділів. До першого з них увійшли документи, що відображають широкий спектр зв’язків і взаємодії між материковою частиною України та Кримським півостровом у ХХ столітті (постанови вищих політичних і державних органів, довідки, листи, фотографії та ін.), до другого – документи українських партій про ситуацію в Криму у 1990-х роках (заяви, звернення, ухвали тощо). Третій розділ представлений документами діаспори, а саме: публікаціями про Крим у періодичних виданнях, а також документами з фондів Міртали Пилипенко (ф. 472) і Стефана Терлецького (ф. 470).

І. Український Крим у ХХ столітті: політичні, економічні, культурні аспекти взаємозв’язку

ІІ. «Право на Крим, хто його має»: документи українських політичних партій

ІІІ. Крим у документах української діаспори

To top
Перейти до вмісту