Збір документальних свідчень військової агресії російської федерації проти України

Поповнення довідкового апарату

На вебсайті ЦДАГОУ в рубриці «Довідковий апарат» відтепер доступні ще 6 томів оцифрованих описів, складених на 7805 справ:

  • фонду 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991)»:

опис 52 справ постійного зберігання «Документи керівних органів обласних партійних організацій та ЦК ЛКСМУ, надіслані до ЦК КПУ» за 1949–1955 рр.

Том 1            Том 2          Том 3          Том 4         

опис 67 справ постійного зберігання «Документи відділу організаційно-партійної і кадрової роботи ЦК КПУ (статистичні звіти про склад і змінність кадрів)» за 1944–1991 рр.;

На «E-resource» архіву завантажено повнотекстові версії двох описів фонду 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991)», складених на 11 727 справ:

– опис 52 справ постійного зберігання «Документи керівних органів обласних партійних організацій та ЦК ЛКСМУ, надіслані до ЦК КПУ» за 1949–1955 рр.,

– опис 53 справ постійного зберігання «Документи керівних органів обласних партійних організацій, ЦК ЛКСМУ та засідань Комітету народного контролю УРСР, Комітету партійно-державного контролю ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР, надіслані до ЦК КПУ» за 1956–1967 рр.

To top
Перейти до вмісту