Збір документальних свідчень військової агресії російської федерації проти України

Довідковий апарат

Описи

Картотеки

 • Питання, розглянуті на засіданнях Політбюро, Оргбюро та Секретаріату ЦК Компартії України (1919-1991 рр.) (фонд 1)
 • Питання, розглянуті на засіданнях Бюро та Секретаріату ЦК ЛКСМУ (1919-1964 рр.) (фонд 7)
 • Політичні партії та організації України (початок ХХ ст.)
 • Учасники радянського партизанського руху опору періоду Другої світової війни (Український штаб партизанського руху, партизанські з’єднання, окремі партизанські формування)
 • Особи, репресовані органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920-1950-ті роки по м. Києву та Київській області (фонд 263)

Автоматизована пошукова система по ф. 263. Відеопідказка

Іменний покажчик до ф. 263. Відеопідказка

Довідники

Загальні по фондах архіву

Тематичні по фондах архіву

Покажчики та огляди фондів

Загальні довідкові публікації про архів та його фонди

 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архівні установи України: Довідник. Т. 1: Державні архіви / Держ. ком. архівів України, УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. – К., 2005. – С. 67-77.
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архіви окупації. 1941-1944 / Держ. ком. архівів України, Упоряд. Н. Маковська. – К., 2006. – С. 60-68.
 • Центральный государственный архив общественных объединений Украины // Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева. Путеводитель. – К., 2006. – С. 307-332.
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архіви України: Путівник / Держ. ком. архівів України, УНДІАСД; За заг. ред. І. Б. Матяш. – К., 2007. – С. 14-17.
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Енциклопедія історії України. – Т. 10 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 460-461.
 • Лозицький В. С. Дослідження проблем єврейської генеалогії за документами державних архівів України // Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 73-84.
 • Lozytsky V. Sources for Jewish Genealogy in the Ukrainian Archives // Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy. – 1994. – Vol. 10, № 2. – P. 9-14.
 • Кентій А. В. Джерела з історії ОУН-УПА у фондах державних архівів України // Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюлетень / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Голов. арх. упр. при КМ України. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 18-22.
 • Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. – Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946 рр.) / Голов. архів. упр. України; НАН України. Ін-т історії України; Авт. кол.: Г. Папакін, О. Вовк, З. Яцишин. – К., 1999. – С. 31-34.
 • Фонди з історії Української повстанської армії у державних архівосховищах України. – Вип. 2. Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Голов. архів. упр. України; НАН України. Ін‑т історії України; Упоряд.: Г. В. Папакін. – К., 2000. – 48 с.
 • Пиріг Р. Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 82-94.
To top
Перейти до вмісту